GRCA 2010 Qualifying #38 R SFR Jackson Apollo - southard