26 MOTCH Gaylan's You Quack Me Up JH WCI Am CDX WC - southard